Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của TRUONGHOCDIENTU

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của Truonghocdientu.edu.vn và công bố cách thức mà CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN VIỆT NAM chủ sở hữu hệ thống giáo dục TRUONGHOCDIENTU, (Sau đây gọi tắt là “TRUONGHOCDIENTU”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử dụng website của TRUONGHOCDIENTU: https://truonghocdientu.edu.vn(“Bạn”) TRUONGHOCDIENTU cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho TRUONGHOCDIENTU trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, TRUONGHOCDIENTU không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật riêng tư của TRUONGHOCDIENTU

Khi Bạn chia sẻ thông tin với TRUONGHOCDIENTU, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản TRUONGHOCDIENTU, TRUONGHOCDIENTU có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm,dịch vụ tiện ích hơn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm,dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU, TRUONGHOCDIENTU muốn Bạn biết rõ cách TRUONGHOCDIENTU đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của TRUONGHOCDIENTU về bảo mật thông tin bao gồm:

 •  Loại thông tin TRUONGHOCDIENTU thu thập và lý do thu thập.
 •  Cách TRUONGHOCDIENTU sử dụng thông tin đó.
 •  Các lựa chọn mà TRUONGHOCDIENTU cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

TRUONGHOCDIENTU cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì hãy tham khảo phụ lục về các thuật ngữ chính trước. Sự riêng tư của Bạn quan trọng đối với TRUONGHOCDIENTU. Vì vậy, cho dù Bạn là người mới sử dụng hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với TRUONGHOCDIENTU.

1.     Thông tin TRUONGHOCDIENTU thu thập.

TRUONGHOCDIENTU thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

TRUONGHOCDIENTU thu thập thông tin theo các cách sau:

 •  Thông tin mà Bạn cung cấp cho TRUONGHOCDIENTU. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, TRUONGHOCDIENTU sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.
 •  Thông tin TRUONGHOCDIENTU thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU. TRUONGHOCDIENTU thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của TRUONGHOCDIENTU, truy cập blog, diễn đàn của TRUONGHOCDIENTU; tương tác với các nội dung trên fanpage của TRUONGHOCDIENTU hay liên hệ với TRUONGHOCDIENTU qua số hotline. Thông tin này bao gồm:

o    Thông tin thiết bị.

o    Thông tin nhật ký, bao gồm:

§   Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn.

§   Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của Bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.

§   Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

o    Thông tin vị trí:

§   Ứng dụng TRUONGHOCDIENTU Lecture có thể lưu trữ thông tin về cài đặt của Bạn (ví dụ: loại hệ điều hành hay thời gian sử dụng) có thể được gửi tới TRUONGHOCDIENTU khi Bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng của TRUONGHOCDIENTU hoặc khi sản phẩm, dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của TRUONGHOCDIENTU, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động.

§   Cookie và các công nghệ tương tự: TRUONGHOCDIENTU sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. TRUONGHOCDIENTU cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ TRUONGHOCDIENTU cung cấp. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của TRUONGHOCDIENTU cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

Thông tin TRUONGHOCDIENTU thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào TRUONGHOCDIENTU, ngoài các thông tin TRUONGHOCDIENTU có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản TRUONGHOCDIENTU của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản TRUONGHOCDIENTU của Bạn, TRUONGHOCDIENTU sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

2.     Cách TRUONGHOCDIENTU sử dụng thông tin thu thập được

TRUONGHOCDIENTU sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ TRUONGHOCDIENTU và thành viên của mình. TRUONGHOCDIENTU cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

Nếu Bạn có Tài khoản TRUONGHOCDIENTU, TRUONGHOCDIENTU có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của Bạn và những hành động Bạn thực hiện trên TRUONGHOCDIENTU hoặc trên ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản TRUONGHOCDIENTU của Bạn trong sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU. TRUONGHOCDIENTU tôn trọng các lựa chọn mà Bạn đưa ra để giới hạn cài đặt hiển thị trong Tài khoản TRUONGHOCDIENTU của Bạn.

Khi Bạn liên hệ với TRUONGHOCDIENTU, TRUONGHOCDIENTU ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. TRUONGHOCDIENTU có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

TRUONGHOCDIENTU sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU.

TRUONGHOCDIENTU sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

TRUONGHOCDIENTU xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của TRUONGHOCDIENTU đặt tại Việt Nam.

3.     Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của TRUONGHOCDIENTU là phải rõ ràng về những thông tin TRUONGHOCDIENTU thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

 •  Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.
 •  Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được TRUONGHOCDIENTU đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt.

4.     Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Bạn

Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TRUONGHOCDIENTU, TRUONGHOCDIENTU cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, TRUONGHOCDIENTU cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi TRUONGHOCDIENTU phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, TRUONGHOCDIENTU có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi TRUONGHOCDIENTU xử lý yêu cầu của Bạn.

TRUONGHOCDIENTU có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp TRUONGHOCDIENTU có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, TRUONGHOCDIENTU sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. TRUONGHOCDIENTU cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, TRUONGHOCDIENTU có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của TRUONGHOCDIENTU.

5.     Thông tin TRUONGHOCDIENTU chia sẻ

TRUONGHOCDIENTU không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài TRUONGHOCDIENTU ngoại trừ 2 trường hợp:

 •  Vì lý do pháp lý: TRUONGHOCDIENTU sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu TRUONGHOCDIENTU tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

o    Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

o    Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

o    Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

o    Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của TRUONGHOCDIENTU, người dùng của TRUONGHOCDIENTU hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

 •  Có sự đồng ý của Khách hàng: TRUONGHOCDIENTU sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài TRUONGHOCDIENTU khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

6.     An ninh thông tin

TRUONGHOCDIENTU nỗ lực làm việc để bảo vệ TRUONGHOCDIENTU và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà TRUONGHOCDIENTU nắm giữ. Cụ thể:

 •  TRUONGHOCDIENTU thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 •  TRUONGHOCDIENTU chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của TRUONGHOCDIENTU truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho TRUONGHOCDIENTU và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

7.     Chính sách xóa thông tin trong hệ thống.

TRUONGHOCDIENTU chỉ thực hiện việc lưu trữ thông tin của khách hàng khi có sự đồng ý của khách hàng.

Bất cứ khi nào khách hàng có yêu cầu xóa dữ liệu khỏi hệ thống TRUONGHOCDIENTU  xin hãy gửi yêu cầu tới mail: support@truonghocdientu.edu.vn.

TRUONGHOCDIENTU sẽ thực hiện xử lý yêu cầu xóa dữ  liệu người dùng khỏi hệ thống TRUONGHOCDIENTU  trong 3 ngày kể từ ngày  nhận được  yêu cầu.


8.     Các thay đổi

Chính sách của TRUONGHOCDIENTU về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. TRUONGHOCDIENTU sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng.

TRUONGHOCDIENTU giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.


Phụ lục: Các thuật ngữ chính

 •  Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.
 •  Thiết bị: là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để Bạn, máy tính Bảng hay điện thoại thông minh.
 •  Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.
 •  Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng Bạng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

 

Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

1. Đối với Khách hàng.

TRUONGHOCDIENTU tiếp nhận mọi khiếu nại, tranh chấp qua kênh Chăm sóc khách hàng (CSKH), CSKH sẽ trực tiếp tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tranh chấp.

 • Trường hợp tranh chấp tài khoản:

Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, email đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được TRUONGHOCDIENTU hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, TRUONGHOCDIENTU sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Bước 3:  Sau 30 ngày, nếu không xác minh được ai là chủ tài khoản trong trường hợp tranh chấp tài khoản TRUONGHOCDIENTU sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn.

 • Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày, TRUONGHOCDIENTU sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.

·       Trường hợp không phát hiện vi phạm, TRUONGHOCDIENTU sẽ tiến hành mở lại tài khoản.

·       Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, TRUONGHOCDIENTU sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.

·       Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, TRUONGHOCDIENTU sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn. 

2. Thông tin liên hệ.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN VIỆT NAM

Địa điểm văn phòng: 

Số 18A/81 – Phố Trung kính, Phường Trung hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà nội, Việt nam

Điện thoại liên hệ: 0987221968 / 0833386333

Email                  : support@truonghocdientu.edu.vn